Jogi, adózási és számviteli szolgáltatások egy kézből

koronavírus

Veszélyhelyzeti támogatások vállalkozások számára

I. Adófizetési kedvezmények a bezárásokkal érintett szektorokban

A kormány által bevezetett korlátozásokkal leginkább érintett vállalkozások – az előírt korlátozásokkal összhangban, egyelőre csak november hónapban – mentesülnek a munkaviszonyban foglalkoztatott munkavállalóik után fizetendő szociális hozzájárulási adó (szochó) és szakképzési hozzájárulás, illetve az erre kötelezettek esetében a rehabilitációs hozzájárulás megfizetése alól. Hasonlóan a fentiekben kifejtettekhez, a kisvállalati adóalanyok (KIVA) esetében a novemberre fizetett személyi jellegű kifizetések nem teremtenek adóalapot.[1]

Ahhoz, hogy a vállalkozás élhessen a kedvezményekkel, öt feltételnek kell megfelelnie:

1. A vállalkozás főtevékenységének meg kell egyeznie a kormányrendeletben felsorolt tizennyolc tevékenységi kör valamelyikével, és a rendelet hatálybalépését megelőző hat hónapban a vállalkozás bevételeinek legalább 30 %-ának e tevékenységből kell származnia. A megjelölt 18 tevékenységi kör a bevezetett korlátozásokkal leginkább érintett vállalkozásokat fedi le, így elsősorban a bezárt közösségi tereket üzemeltető vállalkozásokat érinti, úgy, mint a bárok, mozik, színházak, sportkomplexumok, növény- és állatkertek vagy vidámparkok.[2]

2. A kedvezmény időszakában a munkáltató a munkavállaló munkabérét nem csökkentheti.

3. A munkáltató – szintén a kedvezmény időszakában – a munkavállalóinak munkaviszonyát felmondással nem szüntetheti meg.

4. A munkavállalót a vészhelyzetre való tekintettel elbocsájtották volna.

5. A vállalkozás mentességét be kell jelenteni az adóhatósághoz.[3]

A fenti adókedvezményt a vállalkozás egyéb, például önkormányzati, vagy európai uniós támogatásokkal is halmozhatja; ennek egyetlen korlátja, hogy a munkavállalókra jutó támogatások összege értelemszerűen ne haladja meg a munkavállaló teljes bérköltségét.

 Felhívjuk a figyelmet ugyanakkor arra, hogy a kedvezményben részesülő vállalkozások kötelesek a támogatással kapcsolatos minden iratot tíz évig megőrizni. [4]

II. Bértámogatás

Azok a vállalkozások, amelyek főtevékenysége megfelel az előzőekben ismertetett adókedvezményekre vonatkozó feltételnek, utólag legfeljebb a munkavállalók bruttó munkabérének 50 %-áig bértámogatást is igényelhetnek. A támogatás mértéke munkavállalónként ugyanakkor nem haladhatja meg a kötelező legkisebb munkabér 150 százalékát.[5] A támogatás feltétele, hogy a munkavállaló munkaviszonya a támogatott időszak utolsó napján (jelenleg: 2020. november 30. napja) fennálljon, és az adott időszakra a munkáltató valóban ki is fizesse a munkabért a munkavállalójának. A támogatás lehetősége – a kihirdetett korlátozó intézkedésekkel összhangban – egyelőre csak a novemberi munkabérekre vonatkozik.

A bértámogatás iránti kérelmet a munkáltatónak a székhelye szerinti fővárosi és megyei kormányhivatalhoz kell benyújtani, amely 8 munkanapon belül dönt a támogatás folyósításáról.

Erre a támogatási formára is igaz, hogy más támogatási formákkal halmozható egészen a munkavállaló bérköltségeinek száz százalékáig, illetve a munkáltató támogatással kapcsolatos 10 éves iratmegőrzési kötelezettsége ebben az esetben is fenn áll.[6]

III. Szálláshely szolgáltatóknak nyújtott állami támogatás

A 2020. november 11. és december 11. közötti időszakra szóló foglalások értékének 80 %-át az állam megtéríti a szálláshely szolgáltatónak.

A támogatás három feltételhez kötött:

1. A foglalás regisztrálásának 2020. november 8. napjáig meg kell történnie a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba (NTAK).

2. A kedvezmény időszakában a munkáltató a munkavállalók munkaviszonyát fenntartja.

3. A munkavállalók munkabérét kifizeti.[7]

A támogatás felső határát a vonatkozó európai uniós szabályozások rögzítik, illetve a vállalkozásnak a támogatással kapcsolatos iratokat ebben az esetben is 10 évig meg kell őriznie.

[1] a veszélyhelyzet ideje alatt egyes gazdaságvédelmi intézkedésekről szóló 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 1-4. §§

[2] 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 5. § (1), (3) bek.

[3] 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 6. § (1)-(2) bek.

[4] 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 6 § (4)-(5) bek.

[5] 6/1996. (VII.16.) MüM rendelet 18/C §. (11) bek.

[6] 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 14. §

[7] 485/2020. (XI.10.) Korm. rendelet 7. § (1)-(3) bek.