Jogi, adózási és számviteli szolgáltatások egy kézből

Panasztörvény

2023. május 25-én hatályba lépett a 2023. évi XXV. törvény, amely Panasztörvény címen terjedt el a köztudatban.

Az új Panasztörvény meghatározott létszám feletti foglalkoztatók és létszámtól függetlenül is, a törvényben meghatározott tevékenységet végző foglalkoztatók részére kötelezővé teszi a belső visszaélés-bejelentő rendszer működtetését.

Létszám kategóriák és az érintett kategóriákban alkalmazandó bevezetési határidők:

  • 1-49 fő közötti foglalkoztatott esetén nem kötelező
  • 50-249 fő közötti létszám esetén 2023. december 17. napjáig kötelező a bevezetés
  • 250 vagy azt meghaladó létszám esetén 2023. július 24. napjáig kötelező gondoskodni a belső visszaélés-bejelentő rendszer bevezetéséről.

Létszámtól függetlenül is kötelező 2023. július 24. napjáig bevezetni a belső visszaélés-bejelentő rendszert többet között azoknak a cégeknek, akik kötelezően végeznek pénzmosási ellenőrzést, pl. ügyvédek, könyvvizsgálók, könyvelők stb.

A belső visszaélés-bejelentési rendszer lényege, hogy lehetővé tegye többek között a foglalkoztató munkavállalói, volt munkavállalói, illetve a foglalkoztatóval egyéb szerződéses viszonyban állt vagy álló személyek, azaz különösen vállalkozók, megbízottak részére az általuk észlelt és kifogásolt jogsértések, visszaélések bejelentését. A bejelenthető jogsértések köre szinte korlátlan, így nem csupán munkajogi tárgyú bejelentés tehető, hanem bármilyen jogszabályba vagy akár a foglalkoztató belső szabályzatába ütköző cselekmény vagy mulasztás is lehet a bejelentés tárgya.

A bejelentés kapcsán biztosítani kell annak lehetőségét, hogy az szóban és írásban is megtehető legyen, illetve a bejelentő részére lehetővé kell tenni, hogy anonim módon is megtehesse a bejelentését.

A bejelentési rendszer működtetését és a bejelentések kivizsgálását végezheti a társaságon belül erre kinevezett szervezeti egység vagy személy, fontos azonban a személy pártatlansága és függetlensége. E feladatokkal azonban megbízhat a társaság egy külső szervezetet is vagy ún. bejelentővédelmi ügyvédet.

A visszaélés-bejelentési rendszer működtetése és a bejelentések kivizsgálása szükségképpen együtt jár személyes adatok kezelésével is, ezért a bevezetés keretében ajánlott a társaság adatkezelési tájékoztatóit is felülvizsgálni.

A belső visszaélés-bejelentési rendszert érintő további kérdéseik tekintetében készséggel állunk szíves rendelkezésükre.