Jogi, adózási és számviteli szolgáltatások egy kézből

Magyar mint idegen nyelv oktatás

Vállalkozások áttelepülő munkatársai és expat magán ügyfeleink részére magyar mint idegen nyelv kurzusokat indítunk igény szerint privát vagy kiscsoportos oktatásban minden szinten, hogy a magyarországi tartózkodást, adott esetben a letelepedést ezzel is segítsük.

Számviteli szolgáltatások

Könyvvezetés, Bérszámfejtés

Könyvvezetés

 • Naprakész információk az adóváltozásokról
 • Folyamatos rendelkezésre állás
 • Rendszeres személyes konzultáció a vállalkozás aktuális pénzügyi-adózási helyzetéről
 • Havi, ill. időszakos jelentések, riportok készítése a kívánt nyelven és formátumban
 • Könyvvezetés
 • Adóhatóság előtti képviselet
 • Kötelező éves beszámolók, jelentések elkészítése, közzététele
 • Adóbevallások kitöltése, benyújtása

Bérszámfejtés

 • A bérszámfejtés folyamatos munkajogi támogatása dedikált bérszámfejtővel
 • Juttatástervezés (egyedi „cafeteria” rendszer kialakítása)
 • Elektronikus fizetési jegyzék, elektronikus átvételi napló
 • Főkönyvi feladás elkészítése az igényelt struktúrában
 • Költséghelyek (szervezeti egységek) kezelése

Végelszámolás lebonyolítása

Végelszámolás indítására a vállalkozás jogutód nélküli megszüntetésekor nyílik lehetőség, amennyiben erre a jogszabályi feltételek fennállnak. Segítjük ügyfeleinket abban, hogy feltárjuk, cégük esetében járható út-e ez, illetve milyen feltételeknek kell megfelelni, hogy a végelszámolás végrehajtható legyen.

Támogatjuk ügyfeleinket a végelszámolás lebonyolítása menetének koordinálásában, a határozatok, dokumentumok elkészítésében, és egyeztetünk a hatóságokkal. Koordináljuk a hitelezői követeléseket, ha vannak, elkészítjük a beszámolókat és a bevallásokat.

Saját cég átvilágítása

Saját cég átvilágítása tulajdonos- vagy vezetőváltás esetén, kockázatok felmérése céljából, a transzparens működés érdekében, de racionalizálási és optimalizálási szándékkal is történhet.

Az átvilágításkor a tulajdonosok, illetve az ügyvezetés igényei szerinti területek vizsgálatát – többnyire átfogó vizsgálatot – végzünk, melynek során kitérünk a cég tevékenységére, struktúrájára, a szerződéses kapcsolatokra, a pénzügyi helyzet elemzésére, de kitérünk a költségek és ráfordítások elemzésére, a vitás ügyletekre és ezek várható hatásaira, a számviteli megfelelésre, és számos egyéb aspektusra, melyet egy jelentésben foglalunk össze.

Átvilágítás cégvásárlás előtt

Segítjük ügyfeleinket, hogy megalapozott döntést hozzanak, és cégvásárlásban rejlő befektetési kockázatokat a lehető legkisebbre csökkentsük. Igény szerint már az előkészítő munkálatokban is részt veszünk.

Az átvilágítás során vizsgáljuk a cég jogszerűségét, üzleti és munkaszerződéseit, engedélyeit, biztosításait, pénzügyi helyzetét, vagyonát, és egy minden részletre kiterjedő jelentésben foglaljuk össze véleményünket a jogi ügyletet megelőzően.

Átalakulások tervezése és lebonyolítása

Az átalakulások megtervezésétől a megfelelő átalakulási forma megtalálásán, valamint ennek adózási következményein át a törvényeknek való megfelelésig minden lépésnél közre tudunk működni, és a jogi, adózási, számviteli területek összehangolt munkájával gyorsan és hatékonyan végezzük el ezt a komplex feladatot.

Segítünk a hivatalos dokumentumok elkészítésében, és folyamatos kapcsolattartásban irányítjuk a folyamatot, felügyeljük a határidők betartását, hogy ügyfeleink eleget tegyenek az ilyenkor szokásos minden adminisztratív kötelezettségnek.

Üzletértékelés

Megismerjük vállalkozásának üzleti tevékenységét, képet alkotunk a folyamatokról, és az aktuális ágazati gazdasági tényezők, valamint a vállalkozás struktúrájának és sajátosságainak ismeretében jelentést készítünk azokról a területekről, amelyeket a cégvezetés a minél jobb hatékonyság érdekében a működésében adaptálhat.

Itt is érvényesül „one stop shop” szolgáltatásunk azon előnye, hogy az adózási, jogi és számviteli szakértőink együttműködésben látják el feladataikat, hiszen az üzletértékelésben különösen fontos az egymásra hangolt munkájuk.

Adótervezés

Az adótervezés nem tévesztendő össze az adóelkerüléssel! Abban segítjük ügyfeleinket, hogy a törvények keretein belül adott azon lehetőségeket, ill. az igénybe vehető kedvezményeket kihasználhassák, melyek a törvényekbe építve törvényhozói oldalról tudatosan segítik a vállalkozói célok megvalósítását.

Az adótervezés a születő vállalkozások szakértő támogatását is jelenti, melynek során az üzleti modell kialakítása alapvető feladat. „One stop shop” szolgáltatásunk az összefonódó jogi és számviteli tevékenységek révén lehetővé teszi, hogy a cégalapítástól az adótervezésen keresztül részt vehessünk egy vállalkozás beindításának minden mozzanatában, és folyamatos tanácsadásunk mellett a vállalkozás optimális működését is segíteni tudjuk a változó adózási előírások között.

Adótanácsadás

Segítjük ügyfeleinket abban, hogy a jogszabályok és rendeletek bonyolult hálózatában megtaláljuk számukra a legoptimálisabb megoldásokat, amelyek a vállalati struktúra, a tevékenység és az ügymenet törvényeknek való megfelelését, ill. mindezek mellett a hatékony és takarékos működést teszik lehetővé.

A törvényi változásokról hírlevélben tájékoztatást küldünk, és igény szerint előadásokat és workshopokat is tartunk.

Tudományos munkáink megjelennek szakmai kiadványokban, és lektori feladatokat is vállalunk adó- és társadalombiztosítási jogi témakörben.