Rechts-, steuer- und buchhaltungsdienstleistungen aus einer hand

Fehér Legal & Tax

Jogerős határozat A1-es igazolások érvényességéről

Az eljárás az R. Kft. ellen, Franciaország társadalombiztosítási hatóságainak nemzetközi megkeresésére indult. A francia társadalombiztosítási szerv megkeresésében azt indítványozta, hogy az Sz. Járási Hivatal az R. Kft. részére kiküldetés céljából kiállított A1 igazolásokat öt évre visszamenőleg vonja vissza, mert álláspontja szerint a kiküldetés feltételei nem teljesültek, és ekként a kiküldött munkavállalók után utólag, Franciaországban kell megfizetni a közel milliárdos nagyságrendű társadalombiztosítási járulékot a vonatkozó pótlékokkal és bírságokkal együtt.
 
Az R. Kft. képviseletét a Fehér Tax Adó- és Pénzügyi Tanácsadó Kft. támogatásával ellátó Fehér és Társai Ügyvédi Iroda az Európai Unió jogszabályai, valamint az Európai Unió Bíróságának gyakorlata alapján építette fel az eljárásban szakmai stratégiáját.
 
A képviselet rendkívül eredményes volt, mert az Sz. Járási Hivatal Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztálya a kifejtett szakmai álláspont és a lefolytatott  bizonyítási eljárás alapján megállapította, hogy az R. Kft. kiküldetési gyakorlata mindenben megfelel a jogszabályoknak.
 
A döntés következtében az R. Kft. mentesülhetett a milliárdos anyagi hátránnyal járó jogkövetkezmények alól, és dolgozói megmaradhattak a magyar társadalombiztosítás hatálya alatt.