Jogi, adózási és számviteli szolgáltatások egy kézből

Adatvédelem

A személyes adatok védelme kapcsán egyre több cég tanúsít tudatos eljárást, ügyel a személyes adatok jogszerű gyűjtésére, kezelésére. Irodánk is e tudatosságot igyekszik erősíteni, és széleskörű gyakorlati tapasztalatokkal rendelkezik adatvédelmi kérdésekben, amely keretében különösen az alábbiakkal tudunk Ön, illetve cége segítségére lenni:

 • Adatvédelmi szabályzatok készítése
 • Adatfeldolgozási szerződések készítése, véleményezése
 • Munkahelyi megfigyelés, munkavállalók adatainak védelme
 • Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés során képviselet
 • Adatvédelmi audit
 • Adatbázisokat, adatbázis vásárlást, eladást érintő jogi tanácsadás
 • Honlapok hírlevél feliratkozási felületeinek vizsgálata, kialakítása
 • Személyes adatok gyűjtésének, kezelésének, feldolgozásának vizsgálata

Fogyasztóvédelem

Céges ügyvédként, cégek állandó jogi partnereként irodánk a fogyasztóvédelem területek főként az alábbi területeken szerzett sok éves tapasztalatot:

 • Általános szerződési feltételek fogyasztói szerződésekre vonatkozó vizsgálata
 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok, tisztességtelen szerződései feltételek kapcsán tanácsadás
 • Szavatosság, jótállás, termékszavatosság, termékfelelősségi kérdésekben tanácsadás
 • Jótállási jegyek, csomagolás, címkézés kapcsán tanácsadás, állásfoglalás készítése

 • Reklámok, fogyasztói tájékoztatások vizsgálata
 • Képviselet bíróságok, Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság, Gazdasági Versenyhivatal előtti eljárásokban
 • Tanácsadás fogyasztói panaszok rendezésében

Szerzői jog

Irodánk széles körű tanácsadást és képviseletet nyújt megbízói részére szerzői jogi kérdésekben. Megbízóink e területen főként reklámügynökségek, írók, zeneszerzők közül kerülnek ki.

Tapasztalataink:

 • Felhasználási szerződések, megfilmesítési szerződések, kiadói szerződések készítése, véleményezése, tanácsadás
 • Tanácsadás jogdíjak adózását érintően
 • Reklámötletek, kampányok, kreatívok jogi védelme, szerzői jogi védettsége kapcsán tanácsadás
 • Szerződések szerzői jogot szabályozó rendelkezéseinek készítése

 • Zenék és fényképek felhasználását érintő tanácsadás
 • Szabad felhasználás esetei, szabályai
 • Reklámügynökségek, zeneszerzők, előadók, írók részére tanácsadás ötleteik, munkáik jogi védelmére
 • Bíróság és hatóság előtti képviselet szerzői jogi kérdésekben, szerzői jogsértéssel kapcsolatos ügyekben

Közbeszerzés

Közbeszerzési tanácsadónk az alábbi területeken hatékonyan és magas színvonalon segíti az Önök munkáját:

 • Ajánlatkérők részére közbeszerzési eljárások bonyolításával kapcsolatos teljes körű jogi tanácsadás
 • Hirdetmények, dokumentáció, szerződéstervezet, stb. szerkesztése, véleményezése

 • Ajánlattevők számára közbeszerzési eljárásokban való részvételt támogató átfogó jogi tanácsadás, ajánlatok összeállítása
 • Jogorvoslati eljárásokkal kapcsolatos tanácsadás és képviselet

Követelésbehajtás

Ügyvédi irodánk követelésbehajtással foglalkozó szakemberei a leghatékonyabb módszerekkel dolgoznak azért, hogy az Ön kinnlevősége minél gyorsabban és minél kevesebb költséggel befolyjon.

 • Kinnlevőségek kezelése, fizetési felszólítás készítése, fizetési meghagyásos eljárás indítása, peres (bírósági) eljárás indítása, felszámolási eljárások kezdeményezése, végrehajtás megindítása

 • Tanácsadás a kinnlevőségek megelőzésével kapcsolatban, folyamatos on-line cég- és fedezet monitoring, behajtási riportok készítése

Biztosítási jog

Biztosítási szakjogászaink a biztosítók működésével kapcsolatos valamennyi területet lefednek, ezen belül:

 • Biztosító társaságok alapítása, a működéshez szükséges szervezeti háttér biztosítása
 • Biztosítási feltételek, biztosítási szerződések üzletkötői szerződések, brókerszerződések, belső igazgatási jutalék elszámolási rendszerek elkészítése
 • Jutalék-kintlévőségek behajtása, jutalék és regressz perek vitele
 • Képviselet biztosítási perekben, gépjárműkár, vagyonkár és személyi sérülés kapcsán

Családi és öröklési jog

Ha házasodik vagy válni szeretne, végrendelkezne vagy örökölt és segítségre van szüksége a hagyatéki eljárásban vagy az örököstársakkal való vita során, úgy forduljon hozzánk bizalommal.

 • Peres és peren kívüli képviselet házassági bontó és vagyonjogi, gyermek elhelyezési, gyermektartási, származás-megállapítási, valamint cselekvőképességet érintő perekben
 • Házassági vagyonjogi szerződések készítése

 • Végrendeletek, öröklési és tartási szerződések készítése
 • Ügyvédi képviselet ellátása öröklési és tartási szerződéssel kapcsolatos perekben, valamint hagyatéki és magyarországi ingatlannal kapcsolatos póthagyatéki eljárásban

Gazdasági jog

A Fehér és Társai Ügyvédi Iroda a Fehér Tax Adó- és Gazdasági Tanácsadó Kft.-vel karöltve a gazdasági jog minden területén készséggel áll céges megbízói rendelkezésére. A gazdasági joggal kapcsolatos szakterületek különösen:

 • Cégalapítás, társasági szerződések elkészítése
 • Munka és foglalkoztatási szerződések szerkesztése
 • Kereskedelmi szerződésrendszerek kidolgozása, belföldi és nemzetközi értékesítési szerződések, franchise szerződések, ügynöki szerződések, szállítási és fuvarozási szerződések elkészítése
 • Szerződésekkel kapcsolatos adójogi tanácsadás
 • Gazdasági peres képviselet ellátása szavatossági, követelésbehajtási és a szerződésekkel kapcsolatos egyéb perekben
 • Gazdasági büntetőjogi képviselet ellátása, csalás, sikkasztás és költségvetési csalással kapcsolatos ügyekben

Perbeli képviselet

Amennyiben az Önt vagy cégét terhelő vita nem oldható meg békés úton, úgy irodánk ügyvédei széles körű peres tapasztalatukkal az alábbi ügyekben sietnek az Ön segítségére.

Perbeli képviselet ellátása polgári, munkaügyi, adó-és társadalombiztosítási, közigazgatási, örökléssel kapcsolatos, családjogi valamint gazdasági illetőleg adóbüntető perekben

Ingatlanjog

A Fehér és Társai Ügyvédi Iroda minden ingatlannal kapcsolatos jogi kérdésben teljes körű tanácsadással, bírósági, hatósági eljárásokban való képviselettel, nagy tapasztalattal áll ügyfelei rendelkezésére.

 • Lakás, ház, telek, termőföld, ipari ingatlan, egyéb ingatlanok adásvételi szerződésének elkészítése, véleményezése, igény esetén képviselet az üzleti tárgyalások során
 • Lakás, iroda bérleti, albérleti szerződések elkészítése, véleményezése
 • Adótanácsadás ingatlan ügyekben (adásvétel, bérlet, AIRBNB, hosszú távú lakás kiadás stb.)
 • Ügyvédi képviselet földhivatali eljárások során, földhivatali ügyintézés
 • Ingatlan perekben ügyvédi képviselet

 • Nem fizető bérlők elleni eljárásban tanácsadás, képviselet, követelésbehajtás
 • Társasházak, irodaházak, ipari parkok alapító okiratának valamint működési szabályzatainak elkészítése
 • Irodaház, társasház, szálloda audit (due diligence, átvilágítás)
 • Építési joggal kapcsolatos tanácsadás, építési munkákkal, engedélyekkel összefüggő jogi képviselet és ügyintézé

Reklámjog

Irodánk fő profiljainak egyikét képezi a reklámjogi tanácsadás. Megbízóink az iparágra jellemző kiszervezés okán főként reklámügynökségek, készséggel állunk azonban közvetlenül a reklámozók rendelkezésére is.

A reklámjogi tanácsadás talán az egyik legkomplexebb terület, amely keretében a szerzői jogi, adatvédelmi, fogyasztóvédelmi jogi, versenyjogi kérdéseken túl az alábbi főbb területeken rendelkezünk tapasztalattal:

 • Tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok vizsgálata
 • ATL és BTL, offline vagy online kampányokat, direkt marketinget érintően teljes körű jogi tanácsadás
 • Kreatívok jogi véleményezése, állásfoglalások készítése
 • Védjegykutatás, bejelentés
 • Reklámügynökségi keretszerződések, szponzor szerződések elkészítése, véleményezése
 • Rendezvényszervezéshez, reklámkampányokhoz, promóciókhoz kapcsolódó szerződések, alvállalkozói szerződések vizsgálata, készítése

Munkajog

 • Irodánk egyik fő profilját a munkajogi tanácsadás, jogi képviselet képezi. Ügyfeleink e téren jellemzően céges munkáltatók, nemzetközi háttérrel rendelkező hazai cégek.
 • Munkaszerződések készítése, vizsgálata, véleményezése, módosítása
 • Vezetői, menedzser szerződések véleményezése, készítése
 • Versenytilalmi megállapodások, tanulmányi szerződések készítése, véleményezése
 • Munkaviszonyok megszüntetésével kapcsolatos tanácsadás, felmondások, azonnali hatályú felmondások, közös megegyezések készítése, véleményezése
 • Tanácsadás munkaidő-beosztási, bérpótlékokat, állásidőt érintő kérdésekben
 • Bérrendszer véleményezése, kialakításában tanácsadás
 • Munkaügyi szabályzatok, prémiumszabályzatok és egyéb belső szabályzatok kialakítása, véleményezése
 • Munkáltatók, munkavállalók peres (bíróság előtt) és peren kívüli képviselete
 • Munkahelyi baleseteket érintő teljes körű tanácsadás és képviselet hatósági és bírósági eljárások során
 • Társadalombiztosítási regressz igények érvényesítése, képviselet a TB elleni perekben
 • Munkaügyi audit

Adó- és társadalom­biztosítási jog

Adótanácsadói minősítéssel rendelkező adójogászként ügyvédi irodánk és adótanácsadó cégünk kiemelt szakterülete az adó és társadalombiztosítási jog.

 • Adóképviselet, képviselet adóellenőrzés során, adóhatóság (NAV) előtt, adóperekben, áfa perekben, adózási büntető perekben
 • Tanácsadás és képviselet adózási visszaélésekkel, költségvetési csalással kapcsolatban, például: adócsalás, áfa csalás, járulékcsalás, társadalombiztosítási csalás, csalás, adóhiány, áfa hiány, áfa körhinta
 • Személyi jövedelemadóval, társasági és iparűzési adóval, egyéb helyi adókkal kapcsolatos tanácsadás
 • Nemzetközi adózással kapcsolatban felmerülő problémák kezelése
 • Határon átnyúló tevékenység vizsgálata cég-, adó- és munkajogi szempontból, külföldi telephely létesítése, meglévő telephely adózási szempontú vizsgálata
 • Külföldi foglalkoztatással kapcsolatos témák vizsgálata, kiküldetési szerződés készítése, deviza- és valutaellátmánnyal összefüggő problémák megoldása
 • Adóilletőség vizsgálata külföldön élő magyar vagy Magyarországon élő külföldi személyek (expat) esetében
 • Személyi jövedelemadó és társadalombiztosítási járulék fizetési kötelezettség kapcsán
 • Cégek határon átnyúló tevékenységével kapcsolatban társasági adóra és iparűzési adóra vonatkozó kérdések vizsgálata
 • EU-s adójogi kérdésekkel kapcsolatos tanácsadás (Héa irányelv, VI-os irányelv)