Jogi, adózási és számviteli szolgáltatások egy kézből

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
a www.feherlegal.hu weboldalt érintően


Tisztelt Látogató

Köszönjük, hogy felkereste a FEHÉR ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA weboldalát, a www.feherlegal.hu domain címen. Jelen tájékoztató célja, hogy ismertessük Önnel, a weboldalunkon keresztül mely személyes adatait gyűjtjük, és azt miként kezeljük.

Személyes adatainak védelme fontos számunkra! Adatait a honlap látogatásakor is a törvényi előírásoknak megfelelően tároljuk és kezeljük.


Az adatkezelő személye

A jelen tájékoztatóban foglalt adatkezelések során kezelt személyes adatainak kezelője társaságunk. Társaságunk cégadatai és elérhetőségei:

Adatkezelő neve: FEHÉR ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA
székhelye: 1134 Budapest, Váci út 33.
lajstromszám: 00942
adószám: 18242605-2-41
(a továbbiakban: „irodánk”)
Elérhetőségeink az adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekben:
postai levelezési cím: 1134 Budapest, Váci út 33.
e-mail postafiók: info@feherlegal.hu
telefon: 06(1) 786-2810
web: www.feherlegal.hu

1. WEBOLDALhoz kapcsolódó adatkezeléseink

A weboldalon az alábbi adatkezeléseket folytatjuk:

   

   • Regisztráció direkt marketing céljára;

   • E-mail küldése részünkre kapcsolat felvételi űrlapon keresztül;

   • Álláshirdetésre jelentkezés a weboldalon elérhető űrlapon keresztül;

   • Cookie-k és egyéb felhasználói tevékenység nyomon követése.

  1.1. Direkt marketing regisztráció (hírlevél, reklámajánlatok küldése)

  Adatkezelés célja:

  A weboldalon keresztül elérhető direkt marketing regisztráció célja, hogy a regisztráció során megadott e-mail címére az általunk nyújtott szolgáltatások ismertetőjét megküldjük, illetve a a legfontosabb törvényi változásokról, eseményekről tájékoztassuk (direkt marketing célú adatkezelés).
  Tájékoztatjuk, hogy egyes megadott személyes adatai alapján (pl. ország, tevékenység jellege, szolgáltatás típusok) különböző érdeklődési csoportokba sorolhatjuk, amely ahhoz szükséges, hogy személyre szóló, az Ön preferenciáinak leginkább megfelelő ajánlatokkal kereshessük meg.
  Az e-mail útján megküldött hírlevelek esetén továbbá nyomon követhetjük a hírlevelet érintő aktivitását (megnyitás, kattintás) és ennek eredménye alapján értékelhetjük, hogy mely témájú hírlevelek és szolgáltatások érdeklik Önt, annak érdekében, hogy az Ön érdeklődésének megfelelő ajánlatokkal kereshessük meg.

  Kezelt személyes adatok:

  Név, e-mail cím, kapcsolat felvételi űrlap tartalma, álláshirdetésre jelentkezés tartalma.

  Az adatkezelés jogalapja

  A megadott személyes adatai kezelését az Ön önkéntes hozzájárulása alapján végezzük. A hozzájárulását a regisztráció kitöltésével és elküldésével adja meg.
  Hozzájárulás hiányában nem tudjuk biztosítani Önnek tájékoztatóinkat szolgáltatási portfóliónkról, illetve elektronikus hírleveleinket a törvényi változásokról.

  A hozzájárulás alapján történő adatkezelést az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete, közismert nevén Általános Adatvédelmi Rendelet (rövidítése: GDPR) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint a direkt marketing célú hozzájárulást a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése szabályozza.

  Az adatkezelés időtartama

  A megadott személyes adatait töröljük adatbázisunkból, ha (i) Ön ezt kéri vagy (ii) az adatkezelési hozzájárulását visszavonja (leiratkozás) vagy (iii) direkt marketing tevékenységünket megszüntetjük.
  Hírlevelünkről, reklámüzeneteinkről bármikor leiratkozhat:

    

    • a hírlevelek láblécében elhelyezett „Leiratkozás” hivatkozásra kattintva vagy

    • az info@feherlegal.hu címre küldött e-mailes nyilatkozat útján vagy

    • postai úton a Fehér és Társai Ügyvédi Iroda (1134 Budapest, Váci út 33.) címre küldött levélben.

   Leiratkozás esetén személyes adatait töröljük hírlevél adatbázisunkból, és a jövőben hírlevelünkkel, ajánlatainkkal nem keressük meg.

   1.2. Kapcsolattartás

   Az adatkezelés célja és a kezelt adatok köre

   Amennyiben Ön a honlapon közzétett elérhetőségeinken megkeres bennünket kérdésével, kérésével, a válaszadás céljából kezeljük a kapcsolatfelvétel során Ön által részünkre megadott személyes adatait (e-mail cím, amelyről az üzenetet küldte vagy a kapcsolat felvételi űrlapon válaszadási címnek megjelölt, illetve a megkeresésében megadott további személyes adatai, így pl. az Ön neve, levelének tartalma).

   Az adatkezelés jogalapja

   A jelen pont szerinti adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, amelyet a velünk történő kapcsolatfelvétellel ad meg. Hozzájárulás hiányában a megkeresését nem tudjuk feldolgozni.

   A hozzájárulás alapján történő adatkezelést a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja teszi lehetővé.

   Az adatkezelés időtartama

   A kapcsolatfelvétel során megadott személyes adatait a hozzájárulásának visszavonása esetén töröljük feltéve, hogy az adatkezelésnek más jogalapon nincs helye. Hozzájárulás visszavonásának hiányában is töröljük a jelen pont alapján kezelt személyes adatait az általános 5 éves polgári jogi elévülési idő leteltével.

   1.3. Álláshirdetésre jelentkezés

   Az álláshirdetéseket érintően a kapcsolattartásra vonatkozó szabályozás szerint járunk el.

   1.4. A www.feherlegal.hu weboldal adatkezelései

   1.4.1. Webszerver naplózása

   A weboldal működését biztosító informatikai rendszer rendeltetésszerű működése során kezel személyes adatokat, amelyek az internet protokoll alapú kommunikációhoz szükségesek. E technológiai megoldások biztosítják, hogy a weboldalt Ön megtekinthesse.

   1.4.2. Cookie-k használata

   A www.feherlegal.hu weboldalon ún. munkamenet sütiket használunk a weboldal gördülékeny használatának biztosítása érdekében. Az általunk használt munkamenet sütik kizárólag a munkamenet azonosítókat (véletlenszerű számsor) kezelik, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az oldal használata biztonságos és hatékony legyen. Az általunk használt munkamenet sütik mellőzik azoknak az informatikai megoldásoknak a használatát, amelyek a felhasználó böngészésének bizalmas jellegét sértenék, és személyazonosító adatokat nem gyűjtenek.

   A weboldal használ néhány olyan funkciót, amelyek elemzik a felhasználói böngészést statisztikai alapon, vagy a tartalomelérést javítják, vagy lehetővé teszik célzott reklámoknak a weboldalon történő megjelenítését.

   A weboldal használja a Google Analytics rendszert anonimizált formában, amely a Google, Inc. („Google”) által biztosított web analitikai szolgáltatás. A Google Analytics, mint egyéb hasonló rendszerek, sütiket telepítenek az Ön számítógépére annak érdekében, hogy segítsék a weboldal használatának elemzését. A süti által rögzített adat (az Ön IP címe) továbbításra és tárolásra kerül a Google Egyesült Államokbeli szervereire. A Google ezt az adatot a weboldal használatának értékelésére használja fel, és jelentést készít a weboldal aktivitásáról a weboldal üzemeltetője részére. A Google törvényi kötelezettség esetén köteles ezen adatokat harmadik személyek részére továbbítani vagy saját adatfeldolgozói számára teheti hozzáférhetővé. A Google az Ön IP címét nem kapcsolja össze az általa Önnel kapcsolatban kezelt további adatokkal.

   A weboldal használatával Ön hozzájárul ahhoz, hogy a Google a fenti célokra és módon a személyes adatait kezelje.

   A sütik használatát Ön a böngésző megfelelő beállításaival (pl. anonim módon történő böngészés) kikapcsolhatja. A sütik kikapcsolása azonban korlátozhatja az oldal egyes funkcióinak működését.

   A sütiket egyéb célokra nem használjuk fel, illetve állandó sütiket vagy egyéb felhasználó követő megoldásokat sem használunk.

   A weboldalunkon a következő sütiket használjuk:

     

     • PHP Session cookie

     • cookieAccepted cookie

    2. Kik ismerhetik meg a személyes adatait?

    Az Ön által megadott személyes adatokat bizalmasan kezeljük, azt a jelen tájékoztatóban nem szereplő harmadik személy részére nem adjuk ki.

    A személyes adatait az adatkezelési cél megvalósításában eljáró munkatársaink (irodavezető ügyvéd, partner és of counsel ügyvédek, nem jogász munkatársak (irodavezető, pénzügyi munkatárs), valamint adatfeldolgozóink (pl. lásd 1. sz. melléklet) és ezek munkatársai jogosultak megismerni. E személyek az általuk megismert személyes adatokat szintén bizalmasan kötelesek kezelni.

    A megadott személyes adatait bíróság, ügyészség, egyéb hatóság részére jogszabályban foglalt kötelezettségeink teljesítése keretében adjuk ki az ott előírt terjedelemben és módon.

    Önnel szemben fennálló valamely jogi igényünk érvényesítése esetén a megadott személyes adatait az igényérvényesítéshez szükséges mértékben megismerhetik továbbá a mindenkori jogi együttműködő partnereink.

    ADATFELDOLGOZÓINK

    A fenti adatkezelésekhez kapcsolódó egyes adatkezelési műveletek elvégzésére adatfeldolgozókat veszünk igénybe. Az adatfeldolgozók az adatkezelési műveletek végrehajtása során a jogszabályok és a mi utasításaink szerint járnak el.

    Fenntartjuk a jogot, hogy a jövőben további adatfeldolgozót vonjunk be az adatkezelésbe, amelyről a jelen tájékoztató módosításával tájékoztatjuk Önt.

    Az általunk igénybe vett adatfeldolgozókat és azok feladatait jelen tájékoztató 1. sz. melléklete rögzíti.

    3. Adatbiztonság

    A FEHÉR ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA kötelezettséget vállal arra, hogy az adatok bizalmas jellegének megőrzése érdekében szükséges adatbiztonsági intézkedéseket megteszi. Ennek keretében elfogadja és kialakítja, rendszeresen felülvizsgálja mindazokat a technikai és szervezési intézkedéseket, eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy az általa kezelt személyes adatok biztonsága biztosított legyen, és megtesz minden tőle telhetőt, hogy megakadályozza az adatok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását vagy megváltoztatását, gondoskodik arról, hogy a kezelt személyes adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, azokat ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint ne módosíthassa, törölhesse.

    A FEHÉR ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA a fentiek keretében az információtechnológiai megoldásokat úgy alakítja ki, illetve választja meg, hogy biztosítsa az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkezők kizárólagos hozzáférését, és azt, hogy az adatok megőrizzék a hitelességüket és változatlanságukat. Ennek keretében többek között jelszóvédelemmel ellátott hozzáférési rendszereket, tevékenység naplózást, rendszeres biztonsági mentést hajt végre, illetve alkalmaz.

    A FEHÉR ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA mindenkor figyelemmel kíséri a technika fejlődését, az elérhető műszaki, technológiai, szervezési megoldásokat és az adatkezelései által indokolt védelmi szintnek megfelelő megoldásokat alkalmazza.

    4. ADATVÉDELMI INCIDENSEK KEZELÉSE

    Adatvédelmi incidens bekövetkezését, észlelését minden munkavállalónk és nem munkavállalói státuszú kollégánk köteles felénk haladéktalanul jelezni. Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan eset, amely révén a személyes adatokhoz jogosulatlan személy férhet hozzá vagy az adatok megsemmisülnek, elvesznek, megváltoznak, így pl. feltörik a rendszerünket vagy megsemmisülnek a tárolt adatok vagy eltűnik egy céges mobiltelefon, laptop rajta a személyes adatokkal.

    Adatvédelmi incidens esetén annak hatásait és kockázatait értékeljük (milyen adatok érintettek, milyen mennyiségben, pótolhatók-e, stb.) és haladéktalanul megtesszük az elhárításhoz szükséges lépéseket. Amennyiben a kockázatokat nem tudjuk elhárítani, az incidensről való tudomásszerzésünket követő 72 órán belül bejelentjük az incidenst az adatvédelmi hatóságnak, illetve arról tájékoztatást teszünk közzé a honlapunkon. Az adatvédelmi incidensekről ezen felül a jogszabályban előírt részletességgel nyilvántartást is vezetünk, amelyet az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzünk meg.

    5. Az Ön jogai

    Hozzájárulás visszavonása Ön jogosult a már megadott hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül visszavonni. A hozzájárulás visszavonása esetén az annak alapján kezelt személyes adatait töröljük. A hozzájárulás visszavonása az azt megelőző adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

    Tájékoztatás kérése / Hozzáférés joga Az 1. pontban megadott elérhetőségeinken bármikor tájékoztatást kérhet arról, hogy folyamatban van-e nálunk az Ön személyes adatainak kezelése, illetve kérheti az alábbiakról történő tájékoztatást: az adatkezelés célja, az Ön általunk kezelt személyes adatai, azok kategóriái, forrása, jogalapja, időtartama, az adatfeldolgozó neve, címe és az adatkezeléssel összefüggő tevékenysége, az esetleges adatvédelmi jogsértés körülményei, hatásai és az elhárítására megtett intézkedések, továbbá – a személyes adatai esetleges továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapja és címzettje, címzettek kategóriái, az adatkezelést érintő jogai, igényérvényesítési lehetőségei.

    E jog keretében Ön arról is tájékoztatást kérhet, hogy Önről a profilalkotás során milyen következtetéseket vontunk le, milyen csoportokba soroltuk profilját.

    A tájékoztatással együtt az Ön rendelkezésére bocsátjuk a személyes adatai általunk kezelt másolatát is. Az első másolat díjmentes, minden további másolatért azonban jogosultak vagyunk ésszerű díjat felszámítani. Ennek összegét előzetesen közöljük Önnel.

    Helyesbítéshez, kiegészítéshez való jog Ha észleli, hogy valamely személyes adatát hibásan, tévesen vagy hiányosan tartjuk nyilván, illetve, ha időközben személyes adatai változtak, kérjük, hogy a helyes, megváltozott vagy kiegészítő adatokat mielőbb közölje velünk annak érdekében, hogy a helyesbítést, kiegészítést elvégezhessük.

    Személyes adatainak törléséhez való jog („az elfeledtetéshez való jog”) Ön jogosult arra, hogy kérje személyes adatainak törlését. Tájékoztatjuk, hogy az adattörlést megtagadhatjuk különösen akkor, ha az adatokra jogszabályi kötelezettségünk teljesítése vagy igényérvényesítés érdekében szükségünk van vagy lehet. Az adatkezeléshez adott hozzájárulása visszavonása vagy tiltakozás egyben az adatok törlésével is együtt jár.

    Törlésnek továbbá akkor van helye, ha
    a) az adatokra az adatkezelés eredeti céljából már nincs szükség;
    b) az adatok kezelése jogellenes;
    c) a törlésre európai uniós vagy hazai jogszabály kötelez minket.

    Tiltakozás A direkt marketing tevékenység folytatása keretében profilalkotást végzünk, azaz felmérjük az Ön érdeklődési körét annak érdekében, hogy az annak megfelelő ajánlatainkkal kereshessük meg. A profilalkotás tekintetében Ön feltétel nélkül tiltakozhat az adatkezelés ellen. Tiltakozása alapján személyes adatait töröljük, azokat e célból nem kezeljük tovább.

    Adatkezelés korlátozása Az adatkezelés folyamata során Ön kérheti az adatkezelés korlátozását, ha (i) a személyes adatok helyesbítésére irányuló kérelmet terjesztett elő, és az adatok pontosságának elbírálása időbe telik; (ii) az adatkezelés jogellenes, és Ön a törlést ellenzi; (iii) jogi igénye érvényesítéséhez, védelméhez van rá szüksége, és egyébként az adatkezelés célja már megszűnt.

    Adathordozhatósághoz való jog Ön igényelheti, hogy a jelen adatkezelések kapcsán általunk elektronikusan kezelt személyes adatait közismert és könnyen felhasználható elektronikus formátumban adjuk át az Ön vagy az Ön által kijelölt másik személy részére.

    5.1. Kérelmek előterjesztése, megválaszolása

    Kérjük, hogy a fenti jogai érvényesítése esetén megkeresését lehetőség szerint írásban adja le személyesen az irodánkban vagy küldje meg részünkre az info@feherlegal.hu e-mail címre vagy postai levélben a FEHÉR ÉS TÁRSAI ÜGYVÉDI IRODA 1134 Budapest, Váci 33. szám alatti címére. A levélben, kérjük, hogy a személyazonosításhoz szükséges adatait és levelezési címét is szíveskedjen megadni. Amennyiben az Ön személyazonosságával kapcsolatban kétségünk merül fel vagy a megadott adatok az azonosításhoz nem elégségesek, jogosultak vagyunk Öntől további azonosító adatokat kérni.

    A kérelmét 1 hónapon belül teljesítjük. Szükség esetén jogosultak vagyunk ezt a határidőt további 2 hónappal meghosszabbítani, amelyről indokolással ellátott tájékoztatást küldünk Önnek.

    Megalapozott kérelmeket díjmentesen teljesítünk. Ugyanakkor, ha a kérelem nyilvánvalóan megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellegére tekintettel – túlzó, jogosultak vagyunk ésszerű összegű díjat felszámítani vagy akár a kérelem alapján történő intézkedést megtagadni.

    Az adatok helyesbítéséről, törléséről, korlátozásáról tájékoztatjuk mindazokat, akikkel az érintett adatokat közöltük, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul vagy aránytalan nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérésére tájékoztatjuk Önt arról, hogy kik, melyek azok a címzettek, akiket az előzőek szerint tájékoztatunk, tájékoztattunk.

    6. Igényérvényesítés módja

    6.1. Adatkezelő megkeresése

    Amennyiben Ön úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelése során nem járunk el jogszerűen, kérjük, hogy észrevételét, illetve igényét először velünk, mint adatkezelővel az 1. pontban feltüntetett elérhetőségeink valamelyikén közölje annak érdekében, hogy az észrevételét minél gyorsabban és hatékonyabban feldolgozhassuk, kezelhessük.

    6.2. Az adatvédelmi hatósághoz fordulás, panasz tétele

    Jogellenes adatkezelés esetén Ön jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) is fordulni, és annak eljárását kezdeményezni.

    A NAIH elérhetőségei:

    honlap: http://www.naih.hu/
    cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
    postai cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
    elektronikus levelezési cím (e-mail): ugyfelszolgalat@naih.hu

    6.3. Bírósághoz fordulás

    Tájékoztatjuk, hogy igényét bíróság előtt is jogosult érvényesíteni. A perre a törvényszékek rendelkeznek hatáskörrel. A pert a mi székhelyünk vagy akár az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

    Budapest, 2018. 05. 24.

    Fehér és Társai Ügyvédi Iroda
    adatkezelő

    1. sz. melléklet

    Fehér és Társai Ügyvédi Iroda adatfeldolgozói

    Az adatfeldolgozó
    Az adatfeldolgozó által az adatkezeléshez kapcsolódóan végzett tevékenység


    Armadillo Kreatív Ügynökség
    webhely fejlesztő és tanácsadó

    Tárhely.eu Szolgáltató Kft.
    webtárhely szolgáltatás

    WebDream Magyarország Kft.
    hírlevél küldés

    AD Rendszerház Kft.
    IT szakterület, szerver

    Hegedűsné Hegyesi Annamária
    számviteli szolgáltatások